Arbeidsrecht

ONTSLAG OF NIET?

Het arbeidsrecht en ambtenarenrecht is zeer divers. Tussen het aangaan van een arbeidsovereenkomst en het eindigen daarvan kunnen zich vele vraagstukken voordoen, o.a. wijziging van de arbeidsvoorwaarden of salaris. De praktijk leert dat dit regelmatig leidt tot een conflict op de werkvloer. Ook het einde van een dienstverband verloopt niet altijd zonder slag of stoot.

De belangen zijn vaak groot. Zet niet zomaar  uw handtekening, laat u zich adviseren over uw positie voordat u akkoord gaat. Wij helpen u bij alle voorkomende vragen en problemen, juist om conflict situaties te voorkomen.

Ter voorkoming van juridische procedures heeft Brouwer & Brouwer Advocaten een unieke samenwerking met arbeidsdeskundigen, jobcoaches en re-intergratiedeskundigen.

Ook met betrekking tot vragen of conflicten in uw contacten met het UWV, bijvoorbeeld over uw WW- of ZW- uitkering kunt u bij ons terecht.

Bent u ambtenaar? Dan bent u bij Brouwer & Brouwer Advocaten in Apeldoorn aan het goede adres. Bent u betrokken bij een disciplinaire maatregel of is u ontslag aangezegd, wij kunnen namens u uw zienswijze indienen of u bij staan in de bezwarenprocedure.

Ondernemers

 • (incasso) geschillen met leveranciers of afnemers
 • arbeidsgeschillen
 • huur/verhuur bedrijfsruimte
 • opstellen contracten

Werk en inkomen

 • ontslag(procedures)
 • loonvorderingen
 • wijziging functie
 • arbeidsvoorwaarden
 • arbeidsomstandigheden
 • problemen met het UWV over WW-/ZW-uitkering

Wonen en bouwen

 • appartementsrecht
 • problemen met de VvE
 • problemen met de buren over de erfgrens of erfdienstbaarheid
 • geschillen met huurder/verhuurder

Personen en familierecht

 • echtscheidingen
 • alimentatie
 • voogdij
 • omgangsregelingen
 • verdeling gemeenschappelijke boedel
 • verdeling nalatenschap