Gratis spreekuur

Brouwer&Brouwer Advocaten biedt u de mogelijkheid om een gratis orienterend gesprek te voeren om een inschatting te maken van uw situatie, maar bijvoorbeeld ook over de kosten die aan de rechtsbijstand zijn verbonden.

U kunt daarvoor contact met ons opnemen voor het maken van een afspraak door ons te bellen of het contactformulier in te vullen.

Ter voorkoming van misverstanden verbinden wij wel enkele voorwaarden aan het gratis gesprek:

 • de maximale duur van het gesprek is 30 minuten en in die tijd willen wij met u een oriënterend gesprek voeren. Het is dus niet de bedoeling dat uitvoerig op uw juridische positie wordt ingegaan;
 • verwacht niet van ons dat wij in dat gesprek een heel dossier met u kunnen doornemen. Uiteraard wel een brief of oproep voor een zitting die u heeft ontvangen;
 • als blijkt dat er meer tijd nodig is kan een nieuwe afspraak gemaakt worden waarbij ook zoveel mogelijk duidelijkheid wordt gegeven over de te maken kosten en dergelijke;
 • het gratis gesprek is niet bedoeld om meerdere keren over het zelfde probleem met ons van gedachten te wisselen.

Wilt u een afpraak maken voor een gratis spreekuur?

Vul hier uw gegevens in en wij nemen contact met u op.

Ondernemers

 • (incasso) geschillen met leveranciers of afnemers
 • arbeidsgeschillen
 • huur/verhuur bedrijfsruimte
 • opstellen contracten

Werk en inkomen

 • ontslag(procedures)
 • loonvorderingen
 • wijziging functie
 • arbeidsvoorwaarden
 • arbeidsomstandigheden
 • problemen met het UWV over WW-/ZW-uitkering

Wonen en bouwen

 • appartementsrecht
 • problemen met de VvE
 • problemen met de buren over de erfgrens of erfdienstbaarheid
 • geschillen met huurder/verhuurder

Personen en familierecht

 • echtscheidingen
 • alimentatie
 • voogdij
 • omgangsregelingen
 • verdeling gemeenschappelijke boedel
 • verdeling nalatenschap