Mediation

De scheidingsmediator is de neutrale, maar wel betrokken begeleider van uw proces van overleg en onderhandeling die moeten leiden tot  gezamenlijke besluiten. Het voordeel van mediation is dat u beiden achter uw gezamenlijke besluiten staat en dat niet een rechter bepaalt wat wel of niet kan en mag na de scheiding.

Welke zaken moeten zoal worden opgelost?

 • Hoe verdeelt u de zorg voor de kinderen en de kosten van de kinderen?
 • Hoe maakt u afspraken over de opvoeding van de kinderen?
 • Hoe maakt u afspraken over de verdeling van de vakanties met de kinderen?
 • Hoe verdeelt u de studiekosten van de kinderen?
 • Wat gebeurt er met de kinderen als een van beiden komt te overlijden?
 • Wie gaat waar wonen?
 • Hoe ziet uw inkomenspositie er uit na de scheiding?
 • Hoe wordt de boedel en het vermogen verdeeld?
 • Kan het bedrijf voortgezet worden?
 • Hoe staat het met uw pensioenrechten?
 • Wat gebeurt er als in de toekomst uw omstandigheden wijzigen?

Heeft u overeenstemming bereikt dan legt de mediator de gemaakte afspraken vast in een door u te ondertekenen echtscheidingsconvenant. Uw afspraken over de kinderen worden vastgelegd in een ouderschapsplan.

De mediator zal vervolgens een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank in dienen. De rechtbank kan kinderen horen van 12 jaar en ouder. Kinderen zijn niet verplicht te komen. De beslissing van de rechtbank wordt ingeschreven in de de registers van de burgerlijke stand, daarmee is de echtscheiding definitief.

Gedurende dit gehele proces treedt de mediator op als uw vraagbaak en zorgt hij voor de opstellen van alle noodzakelijke documenten.

Neem contact op met Brouwer en Brouwer Advocaten in Apeldoorn.

Ondernemers

 • (incasso) geschillen met leveranciers of afnemers
 • arbeidsgeschillen
 • huur/verhuur bedrijfsruimte
 • opstellen contracten

Werk en inkomen

 • ontslag(procedures)
 • loonvorderingen
 • wijziging functie
 • arbeidsvoorwaarden
 • arbeidsomstandigheden
 • problemen met het UWV over WW-/ZW-uitkering

Wonen en bouwen

 • appartementsrecht
 • problemen met de VvE
 • problemen met de buren over de erfgrens of erfdienstbaarheid
 • geschillen met huurder/verhuurder

Personen en familierecht

 • echtscheidingen
 • alimentatie
 • voogdij
 • omgangsregelingen
 • verdeling gemeenschappelijke boedel
 • verdeling nalatenschap