Links

www.rechtspraak.nl
De officiële site van de rechtbanken, gerechtshoven, CRvB, CBb, Hoge Raad en Raad voor de rechtspraak

www.rvr.org
De Raad voor Rechtsbijstand zorgt ervoor dat mensen met een laag inkomen onder meer een bijdrage in de advocaatskosten kunnen krijgen.

www.vfas.nl
Voor uitgebreide informatie over scheiden en alles daar omheen.

www.ontslagkrijgen.nl
Tips over wat u moet doen bij ontslag treft u aan op deze website. Hiermee kunt u voorkomen dat u de eventuele aanspraak op een WW-uitkering en een mogelijke ontslagvergoeding verliest. Er wordt uitgelegd wat u beter niet en wat u beter wel kunt doen bij ontslag.

Ondernemers

 • (incasso) geschillen met leveranciers of afnemers
 • arbeidsgeschillen
 • huur/verhuur bedrijfsruimte
 • opstellen contracten

Werk en inkomen

 • ontslag(procedures)
 • loonvorderingen
 • wijziging functie
 • arbeidsvoorwaarden
 • arbeidsomstandigheden
 • problemen met het UWV over WW-/ZW-uitkering

Wonen en bouwen

 • appartementsrecht
 • problemen met de VvE
 • problemen met de buren over de erfgrens of erfdienstbaarheid
 • geschillen met huurder/verhuurder

Personen en familierecht

 • echtscheidingen
 • alimentatie
 • voogdij
 • omgangsregelingen
 • verdeling gemeenschappelijke boedel
 • verdeling nalatenschap