Ondernemers

Succesvol zakendoen betekent ook dat uw contracten en algemene voorwaarden up to date moeten zijn.  Wij adviseren u graag over eventueel door te voeren wijzigingen.

Helaas ontstaan er in de praktijk problemen over de uitvoering van de contracten  en toepassing van de algemene voorwaarden. Wij beschikken over ruime kennis en ervaring om zowel  in als buiten rechte u bijvoorbeeld bij te staan ter incasso van onbetaald gebleven facturen of het vorderen van geleden schade of als uw leverancier of afnemer u aansprakelijk heeft gesteld.

Heeft u een arbeidsgeschil of wilt u bijstand in een ontslagprocedure met een van uw werknemers, ook dan staan wij u graag bij.

Wij werken samen met deskundigen op het gebied van re-integratie en jobcoaching  om daar waar mogelijk in onderling overleg tot een oplossing te komen.

Is er (nog) geen sprake van een arbeidsgeschil of ontslag dan kunnen wij u adviseren over de inhoud en wijziging van (tijdelijke)  arbeidsovereenkomsten, bijvoorbeeld met betrekking tot een non-concurrentiebeding, de verlenging van tijdelijke arbeidsovereenkomsten of de uitvoering van de Wet Poortwachter bij arbeidsongeschikte werknemers. Ook kunnen wij u helpen om een door te voeren reorganisatie zou goed mogelijk te laten verlopen

Ook op het gebied van huur en verhuur van bedrijfspanden kunnen wij u adviseren en bijstaan in een procedure.

Wij begrijpen dat het voor u als ondernemer van belang is dat u inzicht heeft in de kosten van de rechtsbijstand. Wij maken dan ook vooraf met u afspraken over de te maken kosten.

Heeft u behoefte aan regelmatig afstemming? Wij kennen de mogelijkheid van een juridisch abonnement. Voor een vast bedrag per jaar heeft u recht op telefonisch advies of het opstarten van een incassotraject.

Neem contact op met Brouwer en Brouwer Advocaten in Apeldoorn voor het maken van een afspraak om uw wensen en de voorwaarden van het Eerste Hulp Bij Vragen-pakket te bespreken.

Ondernemers

 • (incasso) geschillen met leveranciers of afnemers
 • arbeidsgeschillen
 • huur/verhuur bedrijfsruimte
 • opstellen contracten

Werk en inkomen

 • ontslag(procedures)
 • loonvorderingen
 • wijziging functie
 • arbeidsvoorwaarden
 • arbeidsomstandigheden
 • problemen met het UWV over WW-/ZW-uitkering

Wonen en bouwen

 • appartementsrecht
 • problemen met de VvE
 • problemen met de buren over de erfgrens of erfdienstbaarheid
 • geschillen met huurder/verhuurder

Personen en familierecht

 • echtscheidingen
 • alimentatie
 • voogdij
 • omgangsregelingen
 • verdeling gemeenschappelijke boedel
 • verdeling nalatenschap